Дишане по време на раждане

Раждането е велик и естествен процес, а съпътстващата го болка е нормална и нужна на тялото ти Ако подходиш към Раждането с тази нагласа, тя не е нещо, с което да не можеш да се справиш, защото жената е създадена да ражда. С раждането на бебето се ражда и Майката – това е най-великото и…